Ποιοι είμαστε

Η Specisoft και ο Όμιλος Θεοδώρου, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις ελληνικές βιομηχανίες να ελέγξουν το κόστος παραγωγής.

 

Χρηματοοικονομικό λογισμικό για επιχειρήσεις

Η Specisoft ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα που περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων.

Οι λύσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν επιχειρησιακά λογισμικά (business plans, oικονομικές αναλύσεις , αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων, πρότυπη κοστολόγηση, προβλέψεις, αξιολογήσεις επενδύσεων), χρηματοοικονομικά λογισμικά, βελτιστοποιήσεις οικονομικών προβλημάτων, κ.ά.

Specisoft ΑΕ
Αρτέμιδος 3, 15125, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 210 6911468, Φαξ. 210 6993791
www.specisoft.gr

Συστήματα για τα τελικά στάδια της παραγωγής

Εδώ και 25 χρόνια, οι εταιρείες του Ομίλου Θεοδώρου προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για τα τελικά στάδια της παραγωγής (κωδικοποίηση/ετικετοποίηση, έλεγχος βάρους, ιχνηλασιμότητα, πακετοποίηση, οργάνωση αποθήκης, κ.ά.).

Οι λύσεις των εταιρειών του Ομίλου βοηθούν τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων τους, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την τοπική και τη διεθνή αγορά.


Όμιλος Θεοδώρου
Αγίου Αθανασίου 17, Παιανία Αττικής
Tηλ: 210 6690900, Φαξ: 210 6640200
www.theodorougroup.com